Søndervangskolen

Kunde

Søndervangskolen, Viby

Arkitekt

SMAK & RITA Arch

Løsning

Modernisering af eksisterende lokaler, indretning med nye møbler og design af specialinventar

Årstal

2016-2019

Søndervangskolen har gennemgået en komplet modernisering af personalefaciliteter, indskoling, mellemtrin og udskoling samt klubfaciliteter gennem en årrække fra 2016-2019.
Formålet med moderniseringen har været at skabe fysiske rammer, der bidrager med velfungerende lærings- og arbejdsmiljø for personale og elever.
Der har igennem de forskellige faser været fokus på brugerinddragelse for at sikre at hhv. faglige mål, skolens vision samt elevernes præferencer er blevet understøttet i den nye indretning.

Søndervangskolens udfordringer

 • Opmærksomhedskrævende fravær for elever på 44,7%
 • Lav gennemsnitskarakter på 3.3
 • Lav undervisningseffekt på -0,6
 • Nedskildte lokaler med klassisk tavleundervisning
 • ”Søndervangskolen har gennem en årrække samarbejdet med JENSENplus omkring specialløsninger på inventar-, inventardesign og etablering af læringsmiljøer. Med JENSENplus fik vi mere end bare standardløsninger. Vi fik en aktør, som aktivt gik ind i kreative designløsninger på specialinventar, kom med positive indspark og var andet og meget mere end en standard-skoleinventarleverandør. Vi står nu med en færdig løsning, som er et godt miks af standardinventar og specialløsninger til undervisningslokaler, som afspejler Søndervangskolens høje kvalitet og ambition som skolevirksomhed.”

  Martin Bernhard Viceskoleleder, Søndervangskolen

Personalefaciliteter og læringscenter – indrettet af SMAK

San Francisco er et fællesområde på Søndervangskolen med bibliotek og arbejdspladser samlet i ét område. Forskellige opholdssteder bliver fint inkorporeret i hinanden, så hvert område både tilgodeser arbejdspræferencer, og agerer som et effektivt læringscenter for børn og unge med plads til både gruppearbejde, fordybelse og ro.

Læsetårn

Midt i lokalet er der placeret et læsetårn, hvor det er muligt at kravle op og fordybe sig i en opgave.

Uformelle arbejdsmiljøer

De forskellige arbejdsborde giver plads til gruppearbejde og individuelt arbejde for både lærer og elever.

Bogbjerg

I biblioteket er der etableret et stort bogbjerg med forskellige bladrekasser, som gør letlæsningsbøgerne mere tilgængelige for eleverne. Der er samtidig bygget scenekasser i forskellige niveauer, som gør det sjovt og nemt for eleverne at opholde sig i rummet. Området kan også anvendes til formidling, hvor kasserne bruges som auditorium og eleverne samles foran præsentationsskærmen.

Et blødt nicheområde

Det afslappende område i biblioteket er med til at skabe variation i rummet og fungerer fint til samtaler mellem lærerne men er også et roligt sted for elever at socialisere sig med andre.

Fordybelse og ro

De tre diner-båse er indrammet af bogreoler, som er med til at danne en rolig atmosfære. Både godt til individuelt arbejde og gruppearbejde.

 • ”JENSENplus har været med hele vejen i re-definitionen og designet af de fysiske læringszoner, opholds- og arbejdspladser på Søndervangskolen. JENSENplus har medvirket til at finde sammenhængen i designrealiseringen – herunder konstruktive bud på specialløsninger, møbelvalg og farveanvendelse i naturlig sammenhæng med den overordnede designplan, hvor vi i høj grad har beskæftiget os med differentieret læringszoner.”

  Martin Bernhard Viceskoleleder, Søndervangskolen

Indskoling – indrettet af SMAK

I de nye lokaler til indskoling er der arbejdet med at skabe lærings- og aktivitetsrum, som passer til de forskellige aktiviteter, der finder sted i skoletiden og i fritidsordningen. Stamlokalerne har både plads til formidling, bevægelse, leg, fordybelse og projektarbejde.

Klasselokale indskoling

Et klasselokale med plads til gruppearbejde, individuelle opgaver samt leg i det tilstødende lokale imødekommer alle krav til indlæring hos eleverne i indskolingen.

Udskoling – indrettet af SMAK & Rita Arch

Det nye auditorie har fået temaet ”månelanding”, hvor faglighed kombineres med nysgerrighed.

Fokus i indretningen af udskoling har overordnet været at øge elevmotivationen. Derfor er de faste stamklasselokaler blevet udskiftet med en række fælles undervisningslokaler, som er indrettet efter det konkrete undervisningsbehov, der samtidig understøtter elevernes kompetencer og fagligheder. De nye lokaler giver plads til, at eleverne kan få lov til at være nysgerrige, undersøgende og udforskende men samtidig også have muligheden for refleksion og feedback over egen læring i hverdagen.

Demokratirummet ’Athen’ er et fælles lokale med plads til bl.a. præsentation, formidling, fordybelse og koncentration både individuelt og i samarbejde med hinanden.

De nyindrettede områder til udskoling byder også på et ungemiljø, der også fungerer som klubfaciliteter efter skoletid. Indretning af Study-Hard-Caféen og køkkenmiljø skete i samarbejde med arkitekt Anne Heinsvig fra RITA Arch.

Fagmiljøet ved navn ’Study-Hard-Caféen’ understøtter Søndervangsskolens tankegang om at give eleverne plads til at være aktive og producerende i deres egen læringsproces.

Det lille tekøkken kan både bruges af skolens personale og unge i forbindelse med klubaktiviteter efter skole.

Køkkenmiljøet bød bl.a. på specialinventar i form af et tekøkken indrammet af egelameller, der samtidig har en støjdæmpende effekt.

Mellemtrin – indrettet af SMAK

Hos mellemtrinnet på Søndervangskolen var der et behov for en pædagogisk modernisering af både stamlokaler og fælleslokaler. Opdateringen af lokalerne understøtter nu specifikke læringsaktiviteter på forskellige niveauer, og gør det muligt at skifte lokaler i løbet af det.

Det grønne bjerg er fastbygget specialinventar, som tilbyder plads til leg men også formidling, hvor eleverne kan lave forskellige oplæg.

Søndervangskolens udbytte

 • Fald i fravær fra 44,7% til 27,6%
 • Karakterløft fra 3,3 til 6,2
 • Forøgelse i undervisningseffekten fra -0,6 til 0,4
 • Læringsrum med plads til formidling, fordybelse og leg
 • ”Det er vores opfattelse, at den nye indretning er kraftig medvirkende til positive fremskridt og resultater for Søndervangskolen. Vi har tilsvarende fra skolens side over flere år haft strategisk fokus på læringsrum og design. Det har resulteret i at Søndervangskolen har markeret sig på en række områder, hvor det nye udtryk har været proportionelt med skolens overordnede strategiske tiltag.”

  Martin Bernhard Viceskoleleder, Søndervangskolen

Nysgerrig på hvad vi kan hjælpe dig med?