ROSENDAHL DESIGN GROUP

Kunde

Rosendahl Design Group

Arkitekt

Anne Heinsvig

Løsning

Totalindretning

Årstal

2018

Hos Rosendahl Design Group var behovet at få aktiveret hele organisationen, så medarbejderne havde nemmere ved at kommunikere med hinanden på tværs af afdelingerne.

Ud fra et overordnet brief samt snakke med nøglemedarbejdere fra organisationen, kunne arkitekt Anne Heinsvig fra RITA arch påbegynde indretningskonceptet. JENSENplus stod for møbelleverancen til Rosendahl Design Group.

  • "Hos RITA arch arkitekter er vi meget glade for JENSENplus som sparringspartner - til både store og mindre projekter. Rollefordelingen er altid klart defineret. Vi får som arkitekter lov til at kreere rammerne, lade de rette linjer møde de skæve ideer og skabe en synlig visualisering af projektet for kunden. JENSENplus kommer med relevante spørgsmål og kompetent sparring i forhold til møbler og specialinventar."

    Anne Heinsvig Arkitekt, RITA arch

Indretningskoncept til Rosendahl Design Group

Den nye indretning hos Rosendahl Design Group er bygget op af forskellige delelementer. Overordnet byder indretningen på fleksible rammer, som både er afskærmende, lyddæmpende og rumskabende. De nye rammer finder inspiration i den eksisterende arkitektur i bygningen som fx de store glasvægge og vinduespartier. De nye rammer skiller sig ud fra den eksisterende arkitektur ved at bruge forskellige materialer og farver. Placering af nye møbler og specialdesign har sammen formål – at underbygge dialog mellem kollegaer, skabe plads til debat men også fordybelse, koncentration og ro.

Materiale- og farvevalg

Farver og materialer er sammensat af forskellige farveskalaer, men gjort fleksible, så de kan skiftes enkeltvis og derved fortsat være i tråd med Rosendahl Design Groups designlinje. Der er bygget et overordnet farvekoncept, som er inddelt i fire hovedkategorier.

Mellem disse fire kategorier er der skabt en blå streg, som er med til at binde de fire forskellige farvepaletter sammen.

Kategori et og to indeholder en tydelig overgang og sammenhæng mellem toner og nuancer, som skaber harmoni. Disse to farveskalaer bliver brugt i organisationens åbne- og offentlige rum, som er med til at danne samspil og naturligt tilføre farveforløbet rundt i hele bygningen.

Kategori tre er en farveskala, som er specielt skabt til områder, hvor medarbejderne kan tage et hvil, søge større koncentration og fordybelse. Disse opholdsområder er placeret rundt omkring på de forskellige etager, og er tilgængelige for alle medarbejdere.

Kategori fire går også under navnet ’Karen Blixen’, som er det store auditorium. Farveskalaen tager udgangspunkt i det eksisterende rum, lysindfaldet og den omkringliggende natur. I det store auditorium skiller farverne sig bevidst ud fra de andre tre farvekategorier.